...

Slastičarna Palma

Jaje na oko sa purećom šunkom

7,00 KM

Sastav: Jaja, pureća šunka, pecivo, salata

Category:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.